Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2015

MyGuitarsFriends
01:18
1628 e381
Reposted fromiamLOLA iamLOLA
MyGuitarsFriends
01:18
1689 a0bf
Reposted fromiamLOLA iamLOLA
MyGuitarsFriends
01:17
1695 a9fe
Reposted fromiamLOLA iamLOLA
MyGuitarsFriends
00:13

(...)

Gdzie są moje granice?

Kiedy je stracę,
to znaczy, że mnie nie ma.

Nie ma mnie.

(...)
— M.Białoszewski
Reposted fromiamLOLA iamLOLA
MyGuitarsFriends
00:13

czasem mi się przyśnisz
i ciężko z łóżka potem wstać

Reposted fromin-flagranti in-flagranti viaiamLOLA iamLOLA
MyGuitarsFriends
00:11
Gdy jesteś nieobecny, ludzie dużo mocniej zaczynają sobie zdawać z Ciebie sprawę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaiamLOLA iamLOLA
MyGuitarsFriends
00:09
5658 a873
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaiamLOLA iamLOLA
MyGuitarsFriends
00:06
8985 4e7a
Janusz Leon Wiśniewski - "Samotność w sieci"
MyGuitarsFriends
00:06
"Może teraz leżysz z otwartymi oczyma i powtarzasz moje imię. Może boisz się jutra, tak jak i ja? Jeżeli w tej chwili potrafisz zrozumieć i domyślić się czegoś, to pamiętaj: jestem teraz z tobą(...) Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie."
— Marek Hłasko - "Ósmy dzień tygodnia"
MyGuitarsFriends
00:05
2935 e583
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaiamLOLA iamLOLA
MyGuitarsFriends
00:04
5641 0268
Reposted fromShini Shini viaiamLOLA iamLOLA
MyGuitarsFriends
00:01
4028 599e 500
Reposted frombizarrerie bizarrerie viaiamLOLA iamLOLA
MyGuitarsFriends
00:00
9959 4df2 500
Reposted fromdotknij dotknij viaiamLOLA iamLOLA

April 11 2015

MyGuitarsFriends
23:58
9858 c91e
Reposted fromiamLOLA iamLOLA
MyGuitarsFriends
23:58
9883 40b6
umrzeć
Reposted fromiamLOLA iamLOLA
MyGuitarsFriends
23:58
9898 d617
Reposted fromiamLOLA iamLOLA
MyGuitarsFriends
23:58
9955 368a
Reposted fromiamLOLA iamLOLA
MyGuitarsFriends
23:58
Kokaina i alkohol kochają cię najbardziej na świecie. Bezwarunkowo. Jak matka, jak Jezus Chrystus. (...) Są zawsze, gdy ich potrzebujesz. Nie pytają cię nigdy o zdanie. Nic od ciebie nie chcą. Kosztują zawsze tyle samo. (...) Zawsze dadzą ci komfort. Pocieszenie. Sprawią, że poczujesz się lepiej. O każdej porze dnia i nocy. Jak to nazwać inaczej, jeśli nie miłością?
— "Ślepnąc od świateł" czyli Żulczykowe love.
Reposted fromdusielecc dusielecc viaiamLOLA iamLOLA
MyGuitarsFriends
23:58
Powinienem zakazać sobie dożywotnio wstępu do samego siebie.
Powinienem sam się wykląć.
— J. Żulczyk
Reposted fromKaoru Kaoru viaiamLOLA iamLOLA
MyGuitarsFriends
23:56
4476 769f 500
Reposted fromiamLOLA iamLOLA
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl