Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

MyGuitarsFriends
21:02
Zajebiste życie to tylko kwestia zajebistego myślenia.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromdorothi dorothi

June 24 2015

MyGuitarsFriends
20:46
0679 5073
Reposted fromzenibyja zenibyja viaChild-Rocking Child-Rocking

June 22 2015

MyGuitarsFriends
10:56
2388 c0e2
Reposted fromktosiowa ktosiowa

June 19 2015

MyGuitarsFriends
21:48
1410 f5a1 500
Reposted fromnimeton nimeton

June 11 2015

MyGuitarsFriends
22:17
  • Bywa, że kiedy obcuję z istotami ludzkimi, bez względu na to, czy są to dobrzy ludzie, czy łobuzy, moje zmysły ulegają przeciążeniu i wyłączają się. Nic nie mogę na to poradzić. Jestem uprzejmy. Potakuję. Udaję, że rozumiem, bo nie chcę robić przykrości rozmówcy. Ta właśnie słabość przysparza mi najwięcej kłopotów. Kiedy usiłuję być miły dla bliźnich, przypłacam to starciem mojej duszy na papkę. Nieważne. Mózg się odłącza. Słucham. Reaguję. A oni są zbyt tępi, żeby zauważyć, że mnie w ogóle nie ma.
— Charles Bukowski
Reposted fromcallayyy callayyy
MyGuitarsFriends
22:12
Łatwo jest być dobrym, tolerancyjnym i pełnym akceptacji, mówić o równości i wszystkim dobrze życzyć, kiedy ma się wszystko, czego się pragnie. Ale dopiero prawdziwym wyzwaniem jest być takim, jeśli się nie ma tego wszystkiego czego się chce. Dopiero trwanie przy swoich przekonaniach w obliczu straty czy cierpienia jest oznaką męstwa.
— "Środa popielcowa", Ethan Hawke
Reposted fromfakeplastictrees fakeplastictrees
MyGuitarsFriends
14:32
To nawet zabawne, kiedy okazuje się, że osoba którą kiedyś się kochało, jest emocjonalnym i inteligentnym niedorozwojem...
MyGuitarsFriends
14:24
Nie jest mi żal. Dlaczego ma być, skoro niektóre osoby zatrzymały się na gimnazjalnym rozdrożu poziomu rozwoju inteligencji, usiadły i za cholerę nie chcą się ruszyc. Robiąc z siebie pośmiewisko nie zyskają motywacji by ruszyć. Nawet nie jest mi żal.

May 22 2015

MyGuitarsFriends
21:21

Fatalnie koszmarem nocy sen wybudzony

Żyła na skroni pulsować przestała

Zabiła dobre i wysłużone wilki

I w grząską wysłała ich norę

Lecz wyszły te nowe pełne zgryzoty

By taniec furii i odstępst wydeptać

Razem w tym szale czare zakopać

Wilki nadzieji bezbronne jak dzieci

I z głodu padły, w cień się zmienił

Umysł człowieka niegdyś szczęśliwego

Nie czieszy mnie prawda ani tęsknota

Dla mnie w abstrakcji żyją pojęcia

Szczęście na codzień rzecz błacha, lekka

Ciężarem mi stała się życia

Nie czując dobra ani rozkoszy

W plugawca zmieniła mnie szpetna

Chcę karmić te wilki, bo wiem, że jedyne

Czekają ze mną w milczeniu

A gdy do nich rzeknę, że są mi kłopotem

Wyją do serca zgrzytem wytęsknionym

I coraz głębiej schodzimy maleństwa

I coraz to niżej i dalej

April 19 2015

MyGuitarsFriends
01:53
Niech pan uważa, bo pan umrze. I będzie pan chodził zabity.
— L.C.
Reposted fromwowlovely wowlovely vianewnightmare newnightmare

April 12 2015

MyGuitarsFriends
17:42

Sing me to sleep
Sing me to sleep
I'm tired and I
I want to go to bed

Sing me to sleep
Sing me to sleep
And then leave me alone
Don't try to wake me in the morning
'Cause I will be gone
Don't feel bad for me
I want you to know
Deep in the cell of my heart
I will feel so glad to go

Sing me to sleep
Sing me to sleep
I don't want to wake up
On my own anymore

Sing to me
Sing to me
I don't want to wake up
On my own anymore

Don't feel bad for me
I want you to know
Deep in the cell of my heart
I really want to go

There is another world
There is a better world
Well, there must be
Well, there must be
Well, there must be
Well, there must be
Well...

Bye bye
Bye bye
Bye...
— The Smiths - Asleep
Reposted byiamophelia iamophelia
MyGuitarsFriends
01:25
4706 b1a2 500
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaiamLOLA iamLOLA
MyGuitarsFriends
01:22
2155 317f
Reposted fromiamLOLA iamLOLA
MyGuitarsFriends
01:21
9842 1f92
Reposted fromliczbapi liczbapi viaiamLOLA iamLOLA
MyGuitarsFriends
01:20
8036 8cab
Reposted fromiamLOLA iamLOLA
01:19
1132 1b56
Reposted fromidjet idjet viaiamLOLA iamLOLA
01:19
8366 527f
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaiamLOLA iamLOLA
MyGuitarsFriends
01:18
1596 151c
Reposted fromiamLOLA iamLOLA
MyGuitarsFriends
01:18
1604 c3c1
Reposted fromiamLOLA iamLOLA
MyGuitarsFriends
01:18
1612 813e
Reposted fromiamLOLA iamLOLA
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl